Madeira Wrought Iron Hurricane Lantern

Wrought Iron Hurricane Lantern measuring 10" high x 9" wide.